AGRO - rozwiązania dla rolnictwa
Nasze biznesy

AGRO - rozwiązania dla rolnictwa

Nowoczesne środki ochrony roślin, które produkujemy pozwalają na bezpieczną poprawę efektywności rolnictwa i zmniejszają negatywne skutki, jakie rolnictwo wywiera na planetę:
• prowadzą do zmniejszenia areału upraw, zmniejszając degradację gleby i wylesianie,
• zwiększają efektywność zbiorów, maksymalizując efektywność zużycia energii i zasobów wody,
• pozwalają na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez rolnictwo,
• stabilizują jakość i ilość upraw,
• chronią przed niebezpiecznymi chorobami, szkodnikami i zakażeniami (np. mykotoksynami).

W produkcji i dystrybucji środków ochrony roślin specjalizuje się polska spółka Qemetica Agricultural Solutions Poland, która jest ich największym polskim producentem oraz liderem sprzedaży na rynku herbicydów (środków chwastobójczych). Naszą przewagą konkurencyjną jest m.in. jedna z najnowocześniejszych na świecie instalacji do produkcji MCPA – skutecznego i bezpiecznego środka chwastobójczego, a także 60 lat doświadczenia w produkcji środków ochrony roślin.

Qemetica Agricultural Solutions Poland dysponuje nowoczesnym zakładem produkcyjnym oraz laboratorium z prestiżowym certyfikatem GLP („Good Laboratory Practice”, pol. „Dobra Praktyka Laboratoryjna”).

Pełny asortyment obszaru AGRO Qemetiki obejmuje ponad 150 pozycji produktowych (herbicydów, fungicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu i zapraw nasiennych). Jedną z największych innowacji ostatnich lat oferowanych przez biznes Agro jest Halvetic - bazujący na opatenntowanej technologii BGT o skuteczności potwierdzonej przez 500 badań na czterech kontynentach. Halvetic pozwala na zachowanie skuteczności przy jednoczesnym ograniczeniu dawki substancji aktywnej i wpisuje się w tym samym w trend zrównoważonego rolnictwa.

Przedstawiciele regionalni

https://qemetica-agro.pl/pl/kontakt
Kontakt dla dostawców

Contact for suppliers - 供應商聯繫方式

Zastosowanie

Gospodarstwa rolne
Gospodarstwa rolne
Uprawy polne
Uprawy polne
Leśnictwo
Leśnictwo
Sady
Sady
Ogrody
Ogrody
Ogródki przydomowe
Ogródki przydomowe

Biznes AGRO - podstawowe fakty

Produkty na całym świecie

Produkty na całym świecie

60 lat rozwijamy i produkujemy środki ochrony roślin pozwalające rolnikom uzyskiwać jak najwyższe plony. Nasze produkty zdobywają uznanie w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce i Australii. Posiadamy oddziały w Hiszpanii, Rumunii oraz w Polsce, gdzie w Nowej Sarzynie zlokalizowana jest fabryka.

Udział w przychodach Qemetiki:
7%
Kontynenty, do których trafiają rozwiązania Agro:
Europa, Azja, Australia, Afryka
Pracowników w obrębie Biznesu:
ok. 350