Innosor
Pomoc publiczna

Innosor

Projekt: Opracowanie i przetestowanie w skali demonstracyjnej innowacyjnej w skali świata grupy preparatów agrochemicznych o unikalnym składzie i formulacji

Beneficjent: CIECH Sarzyna S.A.

Cel projektu: Opracowanie i przetestowanie w skali demonstracyjnej innowacyjnych w skali świata agrochemikaliów.

Efekty projektu: Uzyskanie cech i parametrów nowych preparatów stanowiących o ich przewagach konkurencyjnych nad obecnie dostępnymi rozwiązaniami na rynku (podwyższona skuteczność chwastobójcza, szersze spektrum zwalczania chwastów, bezpieczna i przyjazna forma użytkowa, mniejsza ilość zabiegów ochronnych).

Koszty kwalifikowane projektu: 36 452 634,84 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 14 581 053,94 PLN