Karbosoda +
Pomoc publiczna

Karbosoda +

Projekt: Opracowanie przez CIECH R&D Sp. z o.o. we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (podwykonawca) innowacyjnej w skali świata technologii karbonizacji solanki amoniakalnej umożliwiającej zwiększenie wydajności sodowej procesu produkcji sody kalcynowanej

Beneficjent: CIECH R&D Sp. z o.o.

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii karbonizacji solanki amoniakalnej.

Efekty projektu: Technologia odznaczająca się szeregiem użyteczności obecnie niedostępnych dla odbiorców końcowych (zwiększona wydajność sodowa, zmniejszona emisja CO2, mniejsza ilość ścieków, uzyskanie sody o niskiej zawartości chlorków).

Koszty kwalifikowane projektu: 4 312 863,06 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 475 195,23 PLN